Jiangshi X

A young daoshi monk tries to cleanse the world of evil Jiangshi!
Created by Norihiko Kurazono