In One Piece, the Straw Hats join the revolution in Wano, but they'll need reinforcements...ninja reinforcements! And in Boruto, Naruto tries to smooth out the rough edges on Kawaki. Can kindness overcome a lifetime of pain? Plus, Yuya faces G.O.D.! Who will win?

By Yuki Tabata, Taishi Tsutsui, Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Ukyo Kodachi, Riichiro Inagaki, Boichi, Yoshihiro Togashi, Eiichiro Oda, Yuto Tsukuda, Shun Saeki, Kazuki Takahashi, Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Shin Yoshida, Naohito Miyoshi, Masahiro Hikokubo
Release October 22, 2018
Imprint SHONEN JUMP
Length 243 pages
Age Rating   Teen Plus