Naruto Shippuden

SUB

Episode 87: When You Curse Someone, You Dig Your Own Grave

Naruto and Team Kakashi arrive just in time to assist Team Asuma. Sakura and Sai are ordered by Kakashi to aid Shikamaru, who is battling alone.

Up Next

 • Naruto Shippuden 88: Wind Style: Rasen Shuriken!

 • Naruto Shippuden 89: The Price of Power

 • Naruto Shippuden 90: A Shinobi’s Determination

 • Naruto Shippuden 91: Orochimaru's Hideout Discovered

 • Naruto Shippuden 92: Encounter

 • Naruto Shippuden 93: Connecting Hearts

 • Naruto Shippuden 94: A Night of Rain

 • Naruto Shippuden 95: The Two Charms

 • Naruto Shippuden 96: The Unseeing Enemy

 • Naruto Shippuden 97: The Labyrinth of Distorted Reflection

 • Naruto Shippuden 98: The Target Appears

 • Naruto Shippuden 99: The Rampaging Tailed Beast