Naruto Shippuden

SUB

Episode 204: Power of the Five Kage

Having blocked the combined attacks of Gaara, Temari, Kankuro, and Darui with his Susano’o, Sasuke goes after Danzo.

Up Next

 • Naruto Shippuden 205: Declaration of War

 • Naruto Shippuden 206: Sakura’s Feelings

 • Naruto Shippuden 207: The Tailed Beast Vs. The Tailless Tailed Beast

 • Naruto Shippuden 208: As One’s Friend

 • Naruto Shippuden 209: Danzo’s Right Arm

 • Naruto Shippuden 210: The Forbidden Visual Jutsu

 • Naruto Shippuden 211: Danzo Shimura

 • Naruto Shippuden 212: Sakura’s Resolve

 • Naruto Shippuden 213: Lost Bonds

 • Naruto Shippuden 214: The Burden

 • Naruto Shippuden 215: Two Fates

 • Naruto Shippuden 216: High-Level Shinobi