Naruto Shippuden

SUB

Episode 150: The Forbidden Jutsu Released

Naruto and Utakata successfully enter the Tsuchigumo village thanks to help from Sakura, Sai, and Yamato.

Up Next

 • Naruto Shippuden 151: Master and Student

 • Naruto Shippuden 152: Somber News

 • Naruto Shippuden 153: Following the Master's Shadow

 • Naruto Shippuden 154: Decryption

 • Naruto Shippuden 155: The First Challenge

 • Naruto Shippuden 156: Surpassing the Master

 • Naruto Shippuden 157: Assault On the Leaf Village!

 • Naruto Shippuden 158: Power to Believe

 • Naruto Shippuden 159: Pain Vs. Kakashi

 • Naruto Shippuden 160: Mystery of Pain

 • Naruto Shippuden 161: Surname Is Sarutobi! Given Name, Konohamaru!

 • Naruto Shippuden 162: Pain to the World