Naruto Shippuden

SUB

Episode 14: Naruto’s Growth

Guy prepares to use a forbidden secret jutsu. Meanwhile, Naruto falls under Itachi’s genjutsu, and all the anti-genjutsu training he underwent with Jiraiya races through Naruto’s mind.

Up Next

 • Naruto Shippuden 15: The Secret Weapon is Called….

 • Naruto Shippuden 16: The Secret of Jinchuriki

 • Naruto Shippuden 17: The Death of Gaara!

 • Naruto Shippuden 18: Charge Tactic! Button Hook Entry!!

 • Naruto Shippuden 19: Traps Activate! Team Guy’s Enemy

 • Naruto Shippuden 20: Hiruko Vs. Two Kunoichi!

 • Naruto Shippuden 21: Sasori's Real Face

 • Naruto Shippuden 22: Chiyo's Secret Skills

 • Naruto Shippuden 23: Father and Mother

 • Naruto Shippuden 24: The Third Kazekage

 • Naruto Shippuden 25: Three Minutes of Life and Death

 • Naruto Shippuden 26: Puppet Fight: 10 vs 100!