Naruto Shippuden

SUB

Clip: Kakashi: Shadow of the ANBU Black Ops 15-second Trailer

Watch the Kakashi: Shadow of the ANBU Black Ops 15-second trailer

Up Next

 • Naruto Shippuden Web Interview, Part 1

 • Naruto Shippuden Web Interview, Part 3

 • Naruto Shippuden Web Interview, Part 2

 • NYCC 2011 Naruto Shippuden Voice Actors

 • Kakashi Chronicles Trailer 1

 • Sakura

 • Sasuke

 • Music Video

 • New Generation

 • Kakashi Chronicles Trailer 2

 • Naruto Shippuden: Battles

 • Naruto

 • THAT WAS THE LAST CLIP.
  WE HOPE YOU WILL ALSO LIKE:
  Naruto Shippuden
 • Naruto Shippuden 1: Homecoming